Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни


Ідентифікатор послуги: 02216

Повна назва: Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни

Інформація про послугу: Відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється після подання заяви та переліку документів виконавцем волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого до місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування.

Строк: У місячний строк

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява особи, яка здійснила поховання та звернулася за відшкодуванням витрат
 • Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
 • Копія свідоцтва про смерть або копія довідки про смерть учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності чи особи з інвалідністю внаслідок війни
 • Документи, які засвідчують видатки на ритуальні послуги (договір-замовлення на організацію і проведення поховання та чек або квитанцію за ритуальні послуги та чек)
 • Довідка про відкриття поточного рахунку в Уповноваженому банку (за бажанням заявника)

Умови і випадки надання

Види ритуальних послуг, що підлягають відшкодуванню, визначено Порядком проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445.Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення за власні кошти. Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання, не повинна перевищувати середньої ціни, що склалася в регіоні.Витрати на проведення безоплатного поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги передБатьківщиною, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінсоцполітики за відповідною бюджетною програмою, напідставі договору-замовлення про організацію та проведенняпоховання, укладеного виконавцем волевиявлення або особою, яказобов’язалася поховати померлого, з ритуальною службою чисільським головою, шляхом перерахування коштів на рахуноквиконавців ритуальних послуг.
Результати та способи отримання результату
 • Відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих)
 • Відмова у відшкодуванні витрат на поховання померлих (загиблих)
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про поховання та похоронну справу" ст. 14
  • Постанова КМУ від 28.10.2004 №1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни" увесь