Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу


Ідентифікатор послуги: 01735

Повна назва: Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Інформація про послугу: Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний термін після подання заяви особою на підставі результатів обстеження комісією.

Строк: У місячний строк

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Письмову заяву за формою, встановленою Порядком проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу
 • Довідку з попереднього місця проживання (тільки для особи, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту її невикористання протягом останніх 10 років )

Умови і випадки надання

Проводиться безоплатнийкапітальний ремонт житлових будинків і квартир тих осіб, які маютьправо:1) згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту"на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків іквартир (пункт 8 частини першої статті 13) - осіб зінвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб;на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків- осіб, на яких поширюєтьсячинність зазначеного Закону ;на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків іквартир, що перебувають у їх власності (пункт 10 частини першоїстатті 16), - осіб, які мають особливі заслуги передБатьківщиною;2) згідно із Законом України "Про основні засади соціальногозахисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків іквартир, що перебувають у їх власності, або компенсацію пов'язанихз цим витрат у разі його проведення власними силами (пункт 10частини першої статті 9) - осіб, які мають особливітрудові заслуги перед Батьківщиною;3) згідно із Законом України "Про жертви нацистськихпереслідувань" :на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків іквартир (пункт 8 частини першої статті 6-2) - колишніхмалолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місцьпримусового тримання, визнаних особами з інвалідністю;на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків(пункт 8 частини першої статті 6-4) - дружин(чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань.Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків іквартир проводиться замісцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право напільги.Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинокчи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на правіприватної,зокрема спільної, власності.Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи зрозрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожнуособу, що має право на пільгу.Рішення про проведення безоплатного капітального ремонтуприймається у місячний строк після подання заяви особою, що маєправо на пільгу, на підставі результатів обстеження комісієюбудинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, якаподала заяву.Періодичність проведення безоплатного капітального ремонтувизначається органом місцевогосамоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації особи,що має право на пільги, але не частіше одного разу на 10 років.Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку,квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту їїневикористання протягом останніх 10 років подає довідку зпопереднього місця проживання, що додається до заяви.Для вирішення питання щодо проведення безоплатногокапітального ремонту орган місцевогосамоврядування утворює комісію у складі спеціалістівжитлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій,представників органу, що фінансує виконання ремонтних робіт (єголовним розпорядником коштів місцевого бюджету), органу технічноїінвентаризації та інших уповноважених осіб.


Результати та способи отримання результату
 • Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Законом не встановлено

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пункт 8 частини першої статті 13
  • Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" пункт 10 частини першої статті 9
  • Постанова КМУ від 20.05.2009 №565 "Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу " по тексту