Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Забезпечення направлення дітей з інвалідінстю до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю"


Ідентифікатор послуги: 01996

Повна назва: Забезпечення направлення дітей з інвалідінстю до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю"

Інформація про послугу: Для забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою та необхідними документами повинен звернутися до місцевого органу.

Строк: У місячний строк

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційної установи для отримання реабілітаційних послуг
 • Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника
 • Копія свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини
 • Копія індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу
 • Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою No 027/о
 • Копія документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування)
 • Один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України)

Умови і випадки надання

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – місцевий орган), до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та адміністраторів центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.Якщо реабілітаційних послуг потребують одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких родичів (повнолітні брат або сестра, бабуся, дідусь, дядько, тітка) за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника. У такому разі заяву подає один з батьків або законний представник.Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає копії зазначених у переліку необхідних документів.Заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами приймається також уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та адміністраторами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному місцевому органу. У разі відсутності уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або адміністратора центру надання адміністративних послуг заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами подається до місцевих органів.Місцевий орган щомісяця до 15 числа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг без зазначення персональних даних. Така інформація містить реєстраційний номер заяви, який присвоюється у хронологічному порядку, дату її реєстрації, відомості про результати її розгляду (дата направлення дитини до реабілітаційної установи; обґрунтована відмова від реабілітаційних послуг; зміна черговості тощо), строки надання реабілітаційних послуг та назву реабілітаційної установи.Послуга надається протягом бюджетного року в порядку черговості.


Результати та способи отримання результату
 • Укладення двостороннього договору між місцевим органом та реабілітаційної установи
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання документів не в повному обсязі

  Скаргу може подавати: оскаржувач

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" ст. 32
  • Постанова КМУ від 27.03.2019 №309 "Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю"
  • Наказ ЦОВВ від 11.02.2021 №76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг"