Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю


Ідентифікатор послуги: 00112

Повна назва: Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Інформація про послугу: Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин. Для отримання такої допомоги потрібно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів.

Строк: У місячний строк

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява відповідно до наказу Мінсоцполітики від 09.01.2023 № 3.
 • Копія паспорта громадянина України (для непрацюючої малозабезпеченої особи)
 • Копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (для непрацюючої малозабезпеченої особи)
 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті)
 • Копія паспорта та / або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або одного із батьків, опікунів чи піклувальників (законних представників)
 • Копія висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності
 • Документ, що підтверджує повноваження представника (у разі особистого звернення через уповноваженого представника)
 • Копія паспорта законного представника (у разі звернення через уповноваженого представника)

Умови і випадки надання

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та / або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" і "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.Непрацюючим малозабезпеченим особам допомога надається на підставі особистої заяви, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої регіональному або районному органові соціального захисту населення.Допомога надається районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про надання одноразової матеріальної допомоги
 • РІшення про відмову у наданні одноразової матеріальної допомоги
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги
  • виявлення в поданих документах недостовірної інформації

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 36
  • Постанова КМУ від 12.04.2017 №256 Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення за текстом