Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)


Ідентифікатор послуги: 00230

Повна назва: Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Інформація про послугу: Державну соціальну допомогу та пільги для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян можуть отримати особи з відповідним посвідченням. Рішення про видачу такого посвідчення приймає Міністерство соціальної політики України, а також обласні та Київська державні адміністрації за поданням районних державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, або центу надання адміністративних послуг.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація
 • Районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про видачу посвідчення
 • Паспорт громадянина україни або посвітка на постійне місце проживання
 • Довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1)
 • Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської катастрофи категорії 2 або 3 (для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1)
 • Експертний висновок міжвідомчої експертної комісії / військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ, Міноборони щодо захворювання пов’язаного з роботами / службою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1)

Умови і випадки надання

Посвідчення видаються уповноваженими органами за місцем проживання (реєстрації) особи на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, утворених уповноваженими органами.Посвідчення видаються:1) учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - на підставі одного з таких документів:- заяви;- паспорта громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;- довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);- довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби - довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;2) учасникам ліквідації ядерних аварій:- заява;- паспорта громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;- довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видана відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
- військовий квиток (за необхідністю);
- завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю)
3) особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі:- заяви;- паспорта громадянина України або інший документ, що засвідчує особу;- відповідного посвідчення;- довідки МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС абоекспертного висновку міжвідомчої експертноїкомісії / військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ, Міноборони щодо захворювання пов’язаного з роботами / службою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.4) особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації ядерних аварій та потерпілих від радіаційного випромінення:- заяви;- паспорта громадянина України або інший документ, що засвідчує особу;- довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видана відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій (для учасників ліквідації ядерних аварій);- висновку міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт (для учасників ліквідації ядерних аварій),- висновку міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо (для потерпілих від радіаційного випромінення);- довідки МСЕК.5) потерпілим від радіаційного опромінення:- заяви;

- паспорта громадянина України або інший документ, що засвідчує особу;6) потерпілим від Чорнобильської катастрофи:- заяви;
- паспорта громадянина України або інший документ, що засвідчує особу;- довідки (додатки № 3 або № 4), виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями.- довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6);- довідка встановленого зразка (додатки № 7);7) дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи:- заяви;
- паспорту матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;
- свідоцтва про народження дитини;
- довідки про реєстрацію / місцяпроживання / перебування дитини;- довідки встановленого зразка (додатки № 8–10).
8) дітям з інвалідністю, повязаною з Чорнобильською кататсрофою:- заяви;
- довідки про реєстрацію / місцяпроживання / перебування дитини;- копії посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії „Д”
- експертного висновку про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.Громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства;

9) дружині (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:- заяви;
- паспорту громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
- посвідчення відповідної категорії померлого громадянина;
- свідоцтва про одруження;
- свідоцтва про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
- документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);
- експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт.При цьому посвідчення померлого (померлої) громадянина (громадянки) підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого (померлої) або опікуна дітей померлого (померлої).У разі встановлення регіональними комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії таке посвідчення на підставі рішення цієї комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.


Результати та способи отримання результату
 • Посвідчення
 • Відмова у видачі посвідчення
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Втрата статусу
  • Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за текстом
  • Постанова КМУ від 02.12.1992 №674 "Про порядок віднесення деяких категорій гомадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" п. 4
  • Постанова КМУ від 11.07.2018 №551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян"
  • Постанова КМУ від 15.11.1996 №1391 "Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи"