Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Призначення державної соціальної допомоги на догляд


Ідентифікатор послуги: 00099

Повна назва: Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Інформація про послугу: Державна соціальна допомога на догляд призначається особам, які відповідно до законодавства мають право на таку допомогу. Рішення про призначення державної соціальної допомоги на догляд приймає територіальний орган Пенсійного фонду України або інший суб'єкт надання адміністративної послуги після розгляду поданого пакету документів.

Строк: 10 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Пенсійного фонду України
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява відповідно до наказу Мінсоцполітики від 09.01.2023 № 3.
 • Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою https://bit.ly/3o14loV (у разі потреби)
 • Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи)
 • Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна)
 • Висновок лікарсько-консультативної комісії (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду)
 • Документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та / або війни 1945 року з імперіалістичною Японією для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років
 • Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено)

Умови і випадки надання

Державна соціальна допомога на догляд призначається:органами Пенсійного фонду України:1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб":
- I групи;
- II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;
2) особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років:
- I групи;
- II і III групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;
3) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті „б” статті 16 Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;
органами соціального захисту населення:
1) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи);
2) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;3) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.До органу Пенсійного фонду України подаються документи:- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (у разі потреби);- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);- документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років: I групи, II і III групи, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Другої світової війни.До органу соціального захисту населення подаються документи:- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (у разі потреби);- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).


Результати та способи отримання результату
 • Призначення державної допомоги
 • Відмова в призначенні державної допомоги
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа, що звернулась за отриманням адміністративної послуги, не має права на призначення допомоги
  • Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги
  • Особі з інвалідністю, що звернулась за отриманням адміністративної послуги, відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" за текстом
  • Постанова КМУ від 02.04.2005 №261 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 09.01.2023 №3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг" за текстом