Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена


Ідентифікатор послуги: 00122

Повна назва: Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Інформація про послугу: Заяву про призначення опікуна або піклувальника може бути подано фізичною особою, яка виявила бажання бути опікуном або піклувальником. До заяви про призначення опікуна або піклувальника додається подання органу опіки та піклування про можливість особи бути опікуном або піклувальником.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява для отримання подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником
 • Копія рішення/ ухвали суду про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності
 • Ухвала суду про відкриття провадження у справі
 • Копії паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням оригіналу)
 • Акти обстеження житлових умов потенційного опікуна / піклувальника та підопічного
 • Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (потенційного опікуна / піклувальника та підопічного)
 • Висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника
 • Довідка про відсутність судимості потенційного опікуна / піклувальника
 • Довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларація про доходи за останній рік
 • Копії документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного
 • Заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником
 • Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна)
 • Довідка із закладу охорони здоров’я (якщо перебуває на лікуванні)

Умови і випадки надання

Опіка встановлюється над особами, які судом визнані, недієздатними.

Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.Для визнання особи недієздатною майбутній опікун має подати заяву до суду. Суд призначає опікуна на підставі подання від органу опіки та піклування.Кандидатура опікуна розглядається на опікунській раді.

Піклування встановлюється над особами дієздатність яких обмежена.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними та якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.Для визнання особи обмежено дієздатною, майбутній опікун має подати заяву до суду. Суд призначає піклувальника на підставі подання від органу опіки та піклування. Кандидатура піклувальника розглядається на опікунській раді.Пенсіонери додатково подають копію пенсійного посвідчення, а непрацюючі – довідку з центру зайнятості.Також до заяви подаються копії рішення/ухвали суду, а саме рішення про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності за наявності у потенційного підопічного такого правового статусу.Якщо судом розглядається справа про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна / призначення опікуна особі, визнаній недієздатною, чи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника / призначення піклувальника особі, обмеженій у цивільній дієздатності
подається ухвала суду про відкриття провадження у справі.


Результати та способи отримання результату
 • Видача особі подання про можливість призначення опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
 • Відмова у видачі особі вищезазначеного подання
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання недостовірних даних
  • Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
  • Подання неповного пакету документів

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс від 16.01.2003 №435 Цивільний ст. 1
  • Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний процесуальний ст. 299, ст. 300
  • Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування”