Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї


Ідентифікатор послуги: 00121

Повна назва: Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Інформація про послугу: Багатодітна сім’я - це подружжя (чоловік та жінка), яке перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг, є відповідне посвідчення.

Строк: 10 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики
 • Фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 × 40 міліметрів
 • Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу)
 • Копія довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України)
 • Довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти)
 • Копія свідоцтва про народження дитини
 • Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі)
 • Копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта
 • Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах

Умови і випадки надання

Сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.Заява для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається одним із батьків структурному підрозділу/виконавчому органу, що видає посвідчення, або центру надання адміністративних послуг.У разі особистого відвідування структурного підрозділу/виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг для посвідчення особи пред’являється паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус. При цьому посадова особа структурного підрозділу/виконавчого органу або адміністратор центру надання адміністративних послуг заповнює електронну форму заяви на підставі усної заяви та роздруковує її паперовий примірник, який повинен бути прочитаний і підписаний заявником.У заяві зазначаються відомості про осіб, яким видаватимуться посвідчення:- прізвища, імена та по батькові батьків, місце і дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, а також унікальні номери запису особи (за наявності) в Єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України);- прізвища, імена, по батькові, місце і дата народження дітей, їх унікальні номери запису особи в Єдиному державному демографічному реєстрі та відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).Відомостей щодо навчання осіб віком від 18 до 23 років за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; відомості про народження дітей та шлюб батьків; відомостей про факт виховання дитини одним із батьків передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами.Відомості, необхідні для оформлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, можуть також перевірятись у порядку електронної інформаційної взаємодії з державними електронними інформаційними ресурсами за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.Якщо особа бажає підтвердити окремі відомості, зазначені у заяві, без використання певної інформаційної системи або не надає згоди на обробку її персональних даних, потрібні такі додаткові документи, що підтверджують зазначені відомості:- копія свідоцтва про народження дитини;- копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);- копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;- копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.У разі відсутності необхідної інформації у реєстрах та базах даних заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі - за його бажанням) з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі структурному підрозділу/виконавчому органу або центру надання адміністративних послуг для підтвердження відомостей, необхідних для оформлення посвідчень, та зазначенням причини неотримання такої інформації на запит.Заявник протягом 10 календарних днів повинен подати документи структурному підрозділу/виконавчому органу або центру надання адміністративних послуг для підтвердження відомостей, необхідних для оформлення посвідчень.


Результати та способи отримання результату
 • Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей
 • Відмова у видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання документів не в повному обсязі
  • відсутність підстав для подовження дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей
  • Сім’я перебуває у незареєстрованому шлюбі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про охорону дитинства" за текстом
  • Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом
  • Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 29.06.2010 №1947 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 13.08.2008 №3337 "Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні" за текстом