Логотип

Розвадівська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб


Ідентифікатор послуги: 01433

Повна назва: Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Інформація про послугу: Внутрішньо перемішена особа в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування може подати заяву про продовження договору користування на наступний строк.

Строк: Не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування: 50 днів (календарні)

Вартість: Не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 50 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Обласні та Київська міська військові адміністрації

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про продовження строку договору користування
 • Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
 • Копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності)
 • Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо)
 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України)
 • Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
 • Документи, що посвідчують особу представника (у разі подання заяви уповноваженим представником)

Умови і випадки надання

Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.
Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та наявності змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, або з підстав дострокового припинення права на користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внутрішньо переміщені особи зобов’язані звільнити надане житлове приміщення.
Внутрішньо переміщена особа в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву до органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності- до відповідної військової адміністрації, про продовження строку надання житлового приміщення з фонду.До заяви про продовження строку надання житлового приміщення з фонду додаються необхідні документи.Уповноважений орган зобов’язаний розглянути зазначену заяву не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про прийняте рішення.
У разі коли внутрішньо переміщена особа не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення щодо продовження терміну проживання у житловому приміщенню з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
 • Відмова у продовженні терміну проживання у житловому приміщенню з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
 • Строк та вартість надання послуги

  Не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 50 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання документів, що містять недостовірні відомості
  • Не повний перелік документів

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс Житловий кодекс ст. 132-1
  • Постанова КМУ від 26.06.2019 №582 "Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб" п.32, 42, 44
  • Постанова КМУ від 29.04.2022 №495 "Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб"